اتصالات (گیره و گوه)

اتصالات شامل پین و گیره و گوه است که در قالب بندی مدولار برای نگه داشتن پانل های مسطح در کنار یکدیگر بکار گرفته می شود.در اتصال پانل ها از لوله های داربستی که توسط گیره های مختلف به هم متصل است برای کنار هم قرار گرفتن پانل ها استفاده می شود که در اصظلاح به عنوان پشت بند به کار می روند.

 


 

 

 

قالب بتن , داربست مدولار